Dossier sobre Barris: les Borrelles, les Torres i el Salicar (versió sencera)

Consulta aquí la versió sencera del dossier sobre Barris dedicat a les Borrelles, les Torres i el Salicar.