Nombre de membres de les unitats de convivència de les urbanitzacions de Sant Celoni

Nombre de membres de les unitats de convivència de les urbanitzacions Can Coll, Cal Batlle i Boscos del Montnegre.