Població estrangera urbanitzacions Sant Celoni

Gràfic de població espanyola i estrangera de Can Coll, Boscos del Montnegre i Cal Batlle.