Projecte de reparcel·lació del Pla Especial i de Millora de Boscos del Montnegre

Memòria del projecte de reparcel·lació del Pla Especial i de Millora de la urbanització Boscos del Montnegre.