Ple municipal ordinari 30 de novembre

Aquí teniu l'ordre del dia del Ple ordinari que se celebrarà dijous, 30 de novembre, a les 21 hores, a la Sala de Plens. El podeu escoltar en directe per Punt7 Ràdio (107.7 FM) o per internet aquí.

El Blauet Sant Celoni

Aquí teniu l'ordre del dia del Ple ordinari que se celebrarà dijous, 30 de novembre, a les 21 hores, a la Sala de Plens.

El podeu escoltar en directe per Punt7 Ràdio (107.7 FM) o per internet aquí.

ORDRE DEL DIA

I. PART DISPOSITIVA

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de data 28.09.2017, de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de data 25.10.2017, de l’acta de la sessió extraordinària de data 30.10.2017 i de l’acta de la sessió extraordinària de data 23.11.2017.  
2. Donar compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2017.
3. Donar compte de l’informe de morositat emès per la interventora corresponent al tercer trimestre de 2017.
4. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 8/2017, mitjançant concessió de suplement de crèdit.
5. Aprovació de les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva destinades a finançar el pagament de l’impost sobre béns immobles de l’any 2018 del municipi de Sant Celoni.
6. Aprovació de delegació a la Diputació de Barcelona per tal que mitjançant el seu organisme de gestió tributària exerceixi, per compte d’aquesta corporació, les competències de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic.
7. Aprovació dels preus públics per a les quotes dels serveis contemplats com a bàsics, que ofereix el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, per a l’any 2018.
8. Adhesió a determinats lots de l’acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
9. Aprovació inicial del projecte per a la instal·lació de calefacció i aire condicionat de l’escola bressol municipal El Blauet.
10. Aprovació provisional del Pla especial de modificació de l’ús d’equipament a l’edifici Puigdollers de Sant Celoni.
11. Adjudicació, si escau, del contracte per a l’explotació del bar restaurant del Teatre Ateneu de Sant Celoni.
12. Aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Sant Celoni.

13. Aprovació del nou calendari estimatiu de sessions de la Junta de Govern Local per a l’any 2018.

II- CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

14. Informació de les resolucions dictades per l’Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana els mesos de setembre i octubre de 2017.15. Precs i preguntes.

Decidir les subvencions que s'atorguen per pagar l'IBI i reformes a l'escola bressol El Blauet són punts destacats del Ple de dijous.