Vols ser apoderat de la CUP el 21-D?

Per ser apoderat de la CUP en les eleccions del 21-D has d'emplenar un formulari que t'adjuntem a l'enllaç següent.

Llibertat presos polítics CUP Sant Celoni

Per ser apoderat de la CUP en les eleccions del 21-D has d'emplenar un formulari que t'adjuntem a l'enllaç següent.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
Termini: 10 de desembre


Omple el formulari. Cap al final et demanarà quina és la teva relació amb la CUP: militant, simpatitzant amb quota, simpatitzant sense quota o voluntari. Si ets voluntari o voluntària, hauràs d'especificar el nom de la CUP de Sant Celoni o d'algun dels nostres representants locals per tal que et puguem avalar per ser apoderat.

Informació per als apoderats

Per ser apoderat has de ser major d'edat, tenir ple ús dels teus drets civils i polítics, és a dir, no tenir cap sentència ferma condemnatòria amb penes privatives de drets.

Els ciutadans estrangers residents a Catalunya que no tinguin la nacionalitat espanyola, podran ser apoderats només quan tinguin la condició d’electors, és a dir, exclusivament a les eleccions municipals i sempre que siguin membres de la UE o Noruega.

Els apoderats tenen dret a permís retribuït i no recuperable durant tota la jornada de votació del 21 desembre de 2017, donada la seva funció pública. Cal, però, preavisar a l'empresa de forma fefaent i presentar posteriorment la justificació amb la documentació d'apoderat per tal que la jornada sigui remunerada. Adjuntem model de comunicació. Recomanem fer-ho via correu electrònic o burofax. En cas que es presenti presencialment o per correu electrònic, demaneu còpia segellada o justificant de recepció.

El permís d’exempció d’assistència a l’empresa de forma retribuïda durant les 5 primeres hores del dia laboral posterior està exclusivament reservat als membres de la mesa electoral i als interventors, no als apoderats.

+ infowww.juntaelectoralcentral.es

Necessitem tenir molts apoderats per poder cobrir tot el territori i vetllar pel bon compliment i la transparència del procés electoral