Dossier sobre Barris: les Borrelles, les Torres i el Salicar

Primer dossier dedicat als barris de Sant Celoni, en aquest cas sobre les Borrelles, les Torres i el Salicar.