Barris de Sant Celoni

Sant Celoni no aprofita prou la riquesa de cada barri, i cal aprofitar-la per fer de cada barri el motor de Sant Celoni.

Per la CUP treballar i potenciar els barris de Sant Celoni i el poble de la Batllòria és un objectiu prioritari. És en aquests espais on hi ha més proximitat entre el veïnatge, on s'acumula coneixement i sentiment de pertinença. Perquè ser de l'avinguda de la Pau, de Sant Ponç o de les Borrelles, per molts celonins i celonines té molt de sentit.

I és a través d'aquest marc urbà i humà que l'administració s'ha d'acostar a la gent i oferir més i millors serveis: acostar els centres de salut; treballar per una xarxa ciutadana de suport a les persones grans i amb necessitats temporals o una seguretat pública vinculada als barris, amb més carrer, coneixement i interrelació amb el veïnat.

Per això els volem conèixer a fons, per això els estudiem, els radiografiem, per posar-nos a la pell de tots els seus veïns.

La comissió de Barris

La comissió de Barris de la CUP es va engegar amb l'objectiu d'analitzar amb detall els diferents barris de Sant Celoni i el poble de la Batllòria. Aquests són els estudis fets fins ara: