Defensem els treballs socials alternatius en les infraccions de l’ordenança de bon veïnatge

El Ple del 25 de gener va fer l'aprovació inicial de l'ordenança del bon veïnatge i el bon ús de l'espai públic, i des de la CUP vam defensar els treballs socials alternatius a les sancions econòmiques.

Monument al ball de gitanes. Foto: Ball de Gitanes

Del debat que es va tenir al voltant de l'ordenança del bon veïnatge, la CUP va destacar el següent:

> La CUP defensa que es puguin fer treballs socials alternatius tutelats per les entitats socials de la població en els casos d’infracció de l’ordenança de bon veïnatge.

> Es tracta d’alternatives imprescindibles a les sancions, tenint en compte en la situació de vulnerabilitat econòmica de molta gent, sobretot dels joves.

> De l’oposició, només la CUP ha estat treballant aquest projecte d’ordenança de bon veïnatge, amb la idea sempre de coresponsabilitzar el veïnat de la bona convivència.

> Celebrem que es fomenti la relació amb les entitats socials del poble, col·lectius indispensables per assegurar la bona convivència.

Un dels objectius imprescindibles d'aquesta ordenança ha de ser fer coresponsable a tot el veïnat de la bona convivència i el respecte pels altres