El Ple aprova la moció de la CUP per implementar el sistema porta a porta

El Ple municipal del 28 de març va aprovar per unanimitat la moció de la CUP per capgirar el model de recollida de residus de Sant Celoni i la Batllòria així com la recollida de voluminosos i la neteja de voreres i parcs.

Ple municipal 28 març 2019

VÍDEO DEL REGIDOR JAUME TURÓN

Moció presentada per a l’assoliment d’una vila més amable i sostenible i uns espais públics nets

L’assoliment d’un municipi endreçat, amable i sostenible és, com tots els reptes que es fonamenten en l’aplicació dels valors i principis emergents de la cultura de la coresponsabilitat social, un procés que exigeix la integració transversal de múltiples visions i perspectives d’una realitat municipal canviant i complexa. Cal que qualsevol intervenció en el manteniment de l’espai públic vagi acompanyada d’un exercici de reflexió i planificació que garanteixi la coherència de totes les mesures adoptades i permeti acomplir els objectius estratègics definits inicialment.

Per assolir aquest objectiu cal treballar activament en tres àmbits:

 

1. La recollida ordinària d’escombraries

Segons l’Agència de Residus de Catalunya, el 70% dels residus que generem es poden reutilitzar, reciclar o compostar, i que per tant mai haurien d’arribar a un abocador o incineradora. No obstant, la mitjana catalana de recollida selectiva se situa al voltant del 40%, una xifra molt pobra que ens porta a reflexionar sobre què està fallant en la nostra societat, amb un sistema de gestió de residus on s’aboquen milions i milions de diner públic.

El porta a porta, el model necessari

Al Baix Montseny, Sant Esteve amb el sistema porta porta implantat té una taxa de reciclatge del 87%. En canvi, Palautordera i Sant Celoni, amb el model de recollida en contenidors, mantenen una taxa de reciclatge significativament inferior, un 41% i 31%, respectivament. En contrast, amb nivells de recollida selectiva per damunt del 70%, destaquen Sant Esteve de Palautordera, Canet de mar, Berga, Aiguafreda, Santa Eulàlia de Ronçana, Castellterçol, Tagamanent, Lliçà de Vall, Martorelles i Argentona, tots ells amb recollida porta a porta.

En aquest sentit, es fa evident que l’alternativa al model tradicional en contenidors és el sistema de recollida Porta a Porta. Aquest model es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus en separen les diverses fraccions, però en comptes de dipositar-les en uns contenidors, són recollides directament en el punt de generació (la porta de l’habitatge o comerç) d’acord amb un calendari preestablert, i sobre les quals s’ha de poder efectuar un mínim control i seguiment. La seva implantació pot ser total, és a dir, quan inclou totes les fraccions domèstiques amb recollida a la via pública, o parcial, amb la recollida només d’algunes fraccions, com a mínim Resta i orgànica, mantenint els contenidors per a les altres fraccions.

 

2. El tractament de les deixalles de caràcter voluminós

És de vital importància posar en marxa una campanya que tingui com a objectiu eradicar l'incivisme ciutadà en l'àmbit de l'abandonament de residus voluminosos. En aquest sentit, és necessari iniciar un “programa de recollida específica de voluminosos” que informi correctament a la ciutadania i en faciliti la seva recollida i consciencïi dels efectes negatius col·lectius del seu abandonament en espais no assenyalats. És a dir, que es faci èmfasi en l’obligatorietat que tothom té a l’hora de contribuir a la cura de l’espai públic.

Aquest programa, no tan sols haurà de comptar amb un ambiciós pla de comunicació que exposi tots els drets i deures de la ciutadania, sinó que, a la vegada, haurà de plantejar un nou model de recollida d’aquest tipus de residus. En aquest sentit, més enllà de l’existència de la deixalleria, es planteja la implementació del que es coneixen com a deixalleries mòbils.

Aquest servei tindria com a objectiu complementar el servei de la deixalleria municipal apropant-se als ciutadans i ciutadanes que per problemes de mobilitat o de disponibilitat de vehicle no en poden fer ús. La deixalleria mòbil consisteix en un vehicle adaptat de recollida que visita diferents barris amb un calendari preestablert i que un cop realitzat el recorregut diposita els residus recollits a la deixalleria fixa.

3. El sanejament de parcs i voreres

L’incivisme que suposa que els propietaris de gossos no recullin els excrements de les seves mascotes està arribant a límits insospitats. Les multes i les campanyes de conscienciació ja no són suficients per posar remei a un dels principals motius de queixa que tenen els ajuntaments i, malauradament, Sant Celoni no n’és cap excepció.

Per resoldre aquesta qüestió, molts municipis estan recorrent a tècniques més elaborades com ara la identificació de l’ADN dels animals. En aquest sentit, es proposa engegar un sistema innovador que estableixi un cens amb l’ADN dels gossos que permeti sancionar els propietaris que no recullin els excrements dels seus animals. Mitjançant l’anàlisi de l’ADN de les restes recollides al carrer es podrà determinar l’infractor i imposar una sanció econòmica.

Així doncs, es proposa una modificació de les ordenances municipals perquè els propietaris estiguin obligats a portar una mostra de l’ADN de l’animal que quedarà recollida a una base de dades. Aquesta mostra de l’ADN és pot obtenir, entre d’altres, a través de la vacunació obligatòria de l’animal. La recollida i custòdia de les mostres dels excrements del carrer per part d’un funcionari municipal i l’anàlisi posterior al banc d’ADN gestionat per una empresa autoritzada serviran per saber si el gos està censat o no i aplicar la sanció establerta en l’ordenança.

ACORDS

-Iniciar el procés per la implantació del porta a porta en la recollida selectiva de residus a partir de l’aprovació d’aquesta moció per així superar els nous objectius de reciclatge de la Unió Europea i aproximar-nos als percentatges d’èxit d’altres municipis del nostre voltant.

-Iniciar un ‘Programa de recollida específica de voluminosos’ on mitjançant un pla integral de comunicació s’informi intensivament a la ciutadania sobre els efectes negatius de l’abandonament de residus voluminosos en espais no assenyalats i s’exposi el nou model de recollida d’aquest tipus de residus on s’informi clarament dels canals de recollida de voluminosos que l’Ajuntament posa a disposició dels veïns i veïnes de Sant Celoni i La Batllòria. A la vegada, aquest pla de comunicació haurà de d’informar sobre les sancions econòmiques vigents per l’abandonament de voluminosos a la via pública.

-Implementar, en el marc d’aquest programa de recollida de voluminosos, un sistema de deixalleries mòbils que afavoreixen l’ordenament d’aquest tipus de residus voluminosos mitjançant una clara i efectiva calendarització.

-Modificar l’actual ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics incorporant l’obligatorietat de l’aportació d’una mostra d’ADN com a requisit per a poder registrar els gossos en el cens municipal d’animals de Sant Celoni i La Batllòria i augmentant la quantia de les sancions en relació a la no recollida de forma immediata i convenient dels excrements dels animals, que preveu l’article 23.

-Iniciar una campanya de conscienciació i sensibilitat dirigida als propietaris de gossos en relació a l’abandonament d’excrements al carrer, tot fomentant que aquests es recullin i no es deixin a la via pública mitjançant, per exemple, la facilitació d’un kit de bosses als propietaris que censin el seu gos i estiguin al corrent del pagament de totes les quotes.

-La posada en marxa del servei de detecció d’excrements mitjançant l’ADN un cop enllestit tot el període de preparació tècnica, logística i econòmica.

 

Sant Celoni,  19 de març de 2019

 

 

L’alternativa al model tradicional de recollida de residus és el sistema porta a porta, perquè és el que permet reciclar més i tenir uns carrers i places més nets