La CUP insta a elaborar una Relació de Llocs de Treball a l'Ajuntament

Arran d’un greuge comparatiu del complement específic entre els treballadors de categoria tècnic mitjà A2 respecte dels tècnics A1, la CUP es posiciona a favor d’engegar el procés d’elaboració d’una Relació de Llocs de Treball.

Ple municipal 28 març 2019

Vídeo de la intervenció de Jaume Turón al Ple

Arran d’un greuge comparatiu del complement específic entre els treballadors de categoria tècnic mitjà A2 respecte dels tècnics A1 de l’Ajuntament de Sant Celoni, la CUP es va posicionar a favor d’engegar el procés d’elaboració d’una Relació de Llocs de Treball (RLT)*, una demanda que hem fet repetidament al llarg de la legislatura i a totes les negociacions pressupostàries.

Moltes de les retribucions del personal de l’Ajuntament s’han anat “arreglant” al llarg dels anys a base de pedaços (especialment durant els 20 anys de govern socialista) que han acabat provocant una situació com aquesta.

Per això ens vam abstenir a la moció del PSC que pretenia equiparar els complements específics dels A2 respecte dels A1 en un termini de 6 anys, una moció que tal com van dir, és només una demanda a l'equip de govern, un brindis al sol que arriba a poques setmanes de les eleccions.

*Una RLT és el document que inclou tots els llocs de treball —ocupats i vacants—, del personal funcionari, laboral i eventual de l'Administració de la Generalitat. En aquesta relació hi consten, entre altres informacions, la denominació i les característiques essencials dels llocs i els requisits per ocupar-los. Aquest és l’eina que ens permetrà aixecar el focus, vista aèria, per fer les valoracions justes i individuals pertinents de tots els llocs de treball de l’Ajuntament.

Una RLT és l’eina que permet aixecar el focus, vista aèria, per fer les valoracions justes de tots els llocs de treball de l’Ajuntament