Perquè l'IBI sigui un impost realment progressiu

Al Ple del 29 de novembre, la CUP vota en contra de les bases d’ajuts per al pagament de l’IBI: cal polir-les per assegurar la progressivitat d’aquest impost.

Mariona Pascual CUP Sant Celoni

Considerem que l’IBI ha de ser un impost progressiu que tingui una gradació acurada en què qui té més pagui més i qui té menys pagui menys. Així és com vam quedar amb l’equip de govern el 2017, mentre negociàvem les ordenances fiscals, quan vam establir que s’incrementava l’IBI i, alhora, es preparava una bossa d’ajudes (50.000 euros) per pagar-lo. Però misteriosament en els Pressupostos 2018 aquesta bossa va quedar reduïda a 25.000 euros, una xifra insuficient (poden dir que és perquè el 2017 només es va gastar el 56,8% dels diners destinats als ajuts. Però a punt d’acabar el 2018, aquesta partida ja es troba al voltant del 62%).

Tot i que es tracta d’unes bases elaborades amb perspectiva de gènere, per la CUP queden curtes. Per exemple, per al conjunt de famílies amb rendes més baixes: estableix un topall màxim d’ajuda de 300 €, una xifra excessivament curosa que podria ser clarament més elevada, ja que moltes famílies amb dificultats econòmiques a causa de la política de salaris en queden fora.

Per això vam votar contra la proposta de bases presentada per l'equip de govern. I tal com vam fer el 2017 en la negociació de les ordenances fiscals, ens tornem a posem a disposició de l’equip de govern i de l’equip tècnic per col·laborar en la seva millora.

Es tracta d'unes bases massa modestes, ja que moltes famílies amb dificultats econòmiques en queden fora