«President Torra, no s’oblidi de treballar per l’escola pública»

La CUP entrega una carta al president Torra descrivint-li el singular panorama educatiu celoní i les diferències entre escola pública i concertada.

CUP Quim Torra Soler Vilardell Sant Celoni

 

La CUP ha aprofitat la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra i Pla, avui a Sant Celoni per inaugurar els edificis del nou institut de formació professional i l’escola Soler de Vilardell per entregar-li una carta (l’adjuntem seguidament) descrivint el panorama educatiu celoní i la desigualtat existent entre escola pública i concertada que ha viscut tradicionalment el nostre poble.

Que les famílies més desfavorides socioeconòmicament hagin optat majoritàriament per les públiques i que aquestes escoles no s’ubiquin al centre de la població com les concertades no fomenta que la composició social escolar sigui al més equitativa possible. I que el nou edifici del Soler de Vilardell s’hagi ubicat a la zona de l’institut tampoc facilita gens aquest objectiu.

Una circumstància que “des de la CUP vam voler apaivagar demanant un autobús escolar pensat sobretot per a les famílies amb uns nivells de renda més baixos i amb domicilis allunyats del centre”, “un servei que seguirem exigint cada curs”.

A la carta també es demana que la Generalitat, com a responsable dels centres educatius públics, retorni la meitat de l’import (1,5 milions d’euros) que l’Ajuntament celoní va avançar per construir el nou edifici del Soler de Vilardell.  I tenint en compte la importància del nou institut de formació professional, que faciliti el desplegament de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals i les accions que se’n deriven.

 

CARTA ENTREGADA PER LA CUP AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT, QUIM TORRA I PLA

Molt Honorable president de la Generalitat de Catalunya, senyor Quim Torra i Pla

Benvolgut senyor,

Des de l’assemblea local de la CUP de Sant Celoni i la Batllòria li fem arribar aquesta carta per donar-li la benvinguda i agrair-li que inauguri un espai tan transcendent per a l’educació al nostre poble. I també per fer-li cinc cèntims de quina és la situació dels centres educatius aquí.

El panorama educatiu a Sant Celoni és molt singular. Compta actualment amb sis escoles d’educació primària, tres de concertades i tres de públiques. Tradicionalment les escoles públiques han patit una situació de desigualtat en relació amb les concertades, per una afluència més elevada de classes socials més desfavorides, i també, i sobretot, per la seva ubicació, totes allunyades del centre del poble.

Aquest greuge de l’escola pública va fer que, el 2009, no fos gens senzill debatre sobre el lloc on ubicar el nou edifici del Soler de Vilardell que vostè inaugura avui. Des de la CUP defensàvem que el nou edifici se situés al centre del poble, als terrenys d’una antiga fàbrica, la Forestal. Malgrat la nostra insistència, les negociacions de l’equip de govern, la comunitat educativa i els propietaris dels terrenys no van fructificar, i es va acabar optant per aquests terrenys de la zona nord del poble, una ubicació molt delicada perquè, en lloc de corregir el greuge de l’escola pública envers la concertada, el podia agreujar encara més.

Davant del perill que s’intensifiqués la segregació escolar a Sant Celoni, a finals del curs passat des de la CUP vam voler apaivagar aquest handicap demanant un autobús escolar pensat sobretot per a les famílies amb uns nivells de renda més baixos i amb domicilis allunyats del centre. Un servei que seguirem exigint cada curs, perquè és l’única forma d’assegurar-nos la igualtat de condicions en l’accés a l’escola.

D’altra banda, també volem aprofitar l’avinentesa per recordar-li que el cost del nou edifici del Soler de Vilardell va ser de 3 milions d’euros, un import que la Generalitat no podia assumir en aquell moment. I per això l’Ajuntament de Sant Celoni en va avançar la meitat, 1,5 milions. Uns diners que naturalment ens corresponen i que li agrairíem que ens retornés, tenint en compte que la Generalitat és l’administració que ha d’assumir el cost dels edificis educatius.

Ah, i no volem deixar de destacar la importància de l’institut de formació professional i el fet d’haver recuperat el cicle en Química industrial, donada la realitat del teixit empresarial que ens envolta. Per això també li volem demanar que es faci efectiu el desplegament de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals i totes les accions que se’n deriven.

Esperant haver-li aclarit el panorama, li demanem que no s’oblidi en cap cas de treballar per l’escola pública, l’única capaç de garantir la igualtat d’oportunitats.

Rebi una salutació ben cordial.

 

CUP Sant Celoni i la Batllòria

Sant Celoni, 15 de juny de 2018

 

L’Ajuntament de Sant Celoni va avançar la meitat del cost del nou edifici del Soler de Vilardell, 1,5 milions d'euros, uns diners que ens corresponen i que agrairíem al president que treballés perquè ens siguin retornats