Sobre els casals d'estiu i les seves subvencions a Sant Celoni i la Batllòria

regidors CUP Ple 26 juliol 2018

Arran de la proposta de les AMPA de les quatre escoles públiques sobre els criteris per atorgar les subvencions, el Ple del 31 de maig va tirar enrere la proposta de subvencions dels casals d’estiu de l’equip de govern.

Amb el nou barem acordat hi hagut canvis importants i ha quedat una repartició més proporcional i ajustada la realitat. Cal, però, definir amb més concreció què s’entén com a casal d’estiu: quin servei mínim ha de garantir? Quantes hores i dies a la setmana ofereix? Alhora, cal estipular un preu màxim de casal a l’hora d’atorgar les subvencions, per millorar l’accessibilitat a aquest tipus de servei que considerem essencial per als infants i joves.

> No volem un model de casal d’estiu privat on es delega a les ampa o a les entitats o clubs el control sobre l’activitat. És imprescindible assegurar l’heterogeneïtat dels casals, les condicions laborals dels monitors i la ràtio d’infants amb necessitats educatives especials (NEE) presents a cada casal.

És imprescindible assegurar l’heterogeneïtat i un preu màxim dels casals d'estiu, uns espais essencials per a la sociabilització de l'alumnat