Felicitem els estudiants de 4t d'ESO pels projectes presentats a l'Ajuntament Jove

El Ple Ajuntament Jove que es va celebrar dijous passat, 26 d'abril, va valorar la presentació de quatre projectes d'alumnes de 4t d'ESO de quatre centres escolars celonins: La Salle, Cord de Maria, Avet Roig i Institut Baix Montseny.

Ajuntament Jove 2018 Sant Celoni

El projecte Ajuntament Jove que impulsa l'Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria va acollir la presentació de quatre estudis sobre diferents aspectes que afecten el poble i una possible solució. Aquest any van ser alumnes de 4t d'ESO dels centres Cor de Maria, La Salle, Avet Roig i Institut Baix Montseny els que s'hi van presentar. El premi són 6.000 euros que es reparteixen entre els projectes presentats segons la puntuació que reben de part dels grups polítics municipals.

Podeu llegir seguidament un resum dels quatre projectes. Moltes felicitats a tots!

 

«Pack sènior. Projecte per millorar la qualitat de vida a les persones grans sense recursos»
Cor de Maria

El projecte permet la descoberta d'una situació social sovint amagada i, en ocasions, poc prioritzada: la vulnerabilitat de la gent gran. En un moment de progressiu envelliment poblacional és indispensable que la nostra mirada giri cap aquest sector social.

El projecte planteja un doble objectiu: 1) la conscienciació entre els més joves de l'existència d'aquest sector altament vulnerable i amb pocs altaveus socials, i 2) la construcció d'una xarxa que fomenti l'acompanyament de la gent gran més vulnerable, sovint, en una situació d'extrema solitud.

La metodologia emprada en el projecte els ha permès contactar amb diferents agents socials de la vila (associacions, professionals de la salut, professionals dels serveis socials...) que els ha permès confeccionar una radiografia de la situació a Sant Celoni. 

El pack inclou, més enllà dels objectes de cura personal, materials que permeten treballar altres habilitats com ara la memòria (calendari, dòmino), la motricitat (llibretes de cal·ligrafia, goma, llapis, colors), l'agilitat/força (manual de pràctica esportiva, etc.).  

El projecte implica potenciar la connectivitat entre l'escola i l'Ajuntament. La triangulació joves estudiants--serveis socials--entitats--gent gran pot servir per potenciar les formes de treball col·laboratives/cooperatives. Molt interessant la proposta de continuïtat del projecte i la possibilitat d'establir un Servei Comunitari a partir del 2020.

«Ajuda a la tercera edat»
La Salle

Es tracta d’un conjunt activitats d'acompanyament per a gent gran a domicili a través de l'acompanyament, el suport en les tasques diàries, jocs de taula, treballs de memòria, exercici, compres, conversa i suport tecnològic

Des del punt de vista social, destaca que es presti atenció a un dels sectors més vulnerables i invisibles de la societat, i més tenint en compte que la iniciativa prové d'un grup de joves.

És important analitzar bé on es destinen els esforços per tal de treure’n el màxim rendiment. Hi ha realitats individuals en què la malaltia degenerativa és tan avançada que calen professionals del sector. Seria molt interessant que, un cop acabat el període, i perquè el projecte tingui continuïtat en el temps, es puguin trobar relleus.

«Circuit escènic»
Avet Roig

Pretén fomentar la cultura i despertar l’interès per les arts escèniques a partir de l’organització d’un seguit d’actuacions de diferents branques escèniques a diverses localitzacions del poble. Es considera que l’oferta està molt focalitzada a l’Ateneu i que podria ser molt productiu per fomentar l’interès per les arts escèniques que altres institucions com l’Ajuntament o el Sax Sala col·laboressin a dur a terme el projecte.

Proposen una programació cada tres mesos i augmentar la periodicitat a mesura que vagi augmentant l’interès pel projecte. Voldrien passar una enquesta al finalitzar els espectacles per conèixer l’interès del públic per introduir nous formats, interessos i espais. Es valora positivament l’opció de l’actuació de grups artístics locals. Proposen canviar d’espais cada vegada i, fins i tot, comptar amb voluntaris que ofereixin espais privats.

«Creem un camí escolar»
Institut Baix Montseny

Planteja l’opció de millorar i adaptar els camins que s’arriben fins a l’Institut i el Soler de Vilardell per disminuir el desplaçament amb vehicle i fomentar que la gent hi vagi a peu. Els objectius ja no tan sols contemplen l’impacte ambiental, sinó la millora dels espais urbans; potenciar la responsabilitat, autonomia i hàbits saludables de l’alumnat; la reducció de trànsit de vehicles privats, i equipar de forma convenient les escoles per fer-les accessibles a tothom.

Consideren que el camí preferent per modificar i adaptar és el camí que passa per l’Skate park, perquè és el que més gent utilitza. Prenen com a referent i ajuda l'èxit de l'Escola Tordera. Proposen tasques que consideren imprescindibles per a la realització del projecte: asfaltar en una zona, eliminar pintades polítiques i mantenir tanques i altres infraestructures malmeses. Tenen en compte, no tan sols els avantatges que comporta la creació d’un camí escolar, sinó també la importància de la campanya de sensibilització que proposen per tal de conscienciar les famílies i l’alumnat.  

Celebrem aquesta iniciativa que promou els valors democràtics dels estudiants a partir de l'acostament a la realitat de la política municipal